เซนิธอร์™ เจล ค้อคโรช เบท

เซนิธอร์ถูกพัฒนามาจากภาพรวมของการคิดค้นการสร้างเจลเหยื่อแมลงสาบที่มีมานาน โดยเหยื่อแบบเจลจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าเหยื่อในแบบอื่นๆ

เซนิธอร์มีประสิทธิภาพที่โดดเด่นจนถึงปัจจุบัน เป็นผลมาจากความซับซ้อนของสูตรเจลเหยื่อแมลงสาบและจากการใช้สารที่ทำเจลมีความซับซ้อนนี้ ส่งผลให้เซนิธอร์มีประสิทธิภาพทางกายภาพที่สูงขึ้นพร้อมกับเพิ่มรสชาติให้กับแมลงสาบ ใช้งานได้ยาวนานและได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

เซนิธอร์กระตุ้นความอยากและประสาทรับรู้ในการหาอาหารของแมลงสาบได้มากกว่าเดิมถึง 10 เท่า รวดเร็วในการฆ่าและการกำจัดแมลงสาบทั้งหมด

เซนิธอร์แสดงให้เห็นความแตกต่างด้วย เทคโนโลยีการเสริมฤทธิ์เพื่อให้เหยื่อมีประสิทธิภาพสูง(Synergised High-consumption Bait Technology) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเนื่องจากการใช้งานในหลากหลายพื้นที่ สารกระตุ้นความอยากอาหารตามธรรมชาติแต่ละชนิดเมื่อนำมารวมกันจะทำปฏิกิริยาร่วมกันและนำมาใช้ปรับปรุงเพื่อให้มีการกิน เซนิธอร์ที่สูงขึ้น

กระบวนการเซนิธอร์ เอ็นไซม์ ไบโอแอคทิเวชั่น(ZENITHOR Enzyme Bio-activation™ )ใช้ประโยชน์จากกระบวนการเผาผลาญอาหารของแมลงสาบเพื่อให้มีการฆ่าที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับการลดความเสี่ยง หลังจากการกินเหยื่อ เอ็นไซม์ในแมลงสาบจะแปลงสารออกฤทธิ์ให้กลายเป็นสารตัวใหม่ที่มีฤทธิ์ในการฆ่าแมลงที่สูงขึ้น คือ DCJW กระบวนการเซนิธอร์ เอ็นไซม์ ไบโอแอคทิเวชั่นจะส่งผลอย่างรวดเร็วและแมลงสาบจะไม่สามารถขย้อนออกมาได้ โดยผลที่ได้จะนำไปสู่การเลิกกินอาหาร เป็นอัมพาตและตายในที่สุด

และยังมีวิธีการของ เซนิธอร์ กับการส่งผ่านและแพร่กระจายดังเช่นไวรัส (ZENITHOR’s Viral Excretion Transfer™) ซึ่งทำให้แน่ใจได้ว่าเซนิธอร์มอมเมาแมลงสาบให้นำเอาเซนิธอร์กลับไปยังแหล่งหลบซ่อนของพวกมันและสภาพโดยรอบของแหล่งหลบซ่อนจะเต็มไปด้วยเซนิธอร์ที่มาจากอาเจียนและมูล ทำให้เกิดการแพร่กระจายที่ทรงประสิทธิภาพ เนื่องจากกลุ่มนี้จะไม่เสี่ยงต่อการออกไปหาอาหารไกลจากแหล่งอาหารเดิมของพวกมันข้อมูลเพิ่มเติม:

โบรชัวร์

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ฉลากผลิตภัณฑ์ – กล่อง

ฉลากผลิตภัณฑ์ - หลอดเราทุ่มเท ทีมงานมืออาชีพของเราพร้อมที่จะช่วยเหลือท่านในทุกๆ ด้านของธุรกิจ