เวคโทธอร์™ อินทูแคร์® มอสควิโต้ แทรป

มีจำหน่ายเฉพาะในประเทศนิวซีแลนด์, ไทยและฮ่องกงเท่านั้น ไม่มีจำหน่ายในออสเตรเลีย


การนำพฤติกรรมของยุงมาใช้เพื่อกำจัดยุงได้อย่างปลอดภัย

  • กำจัดลูกน้ำทั้งหมดภายในกับดัก
  • กำจัดลูกน้ำยุงทั้งหมดในแหล่งเพาะพันธุ์
  • กำจัดยุงตัวเต็มวัย
  • หยุดยั้งการพัฒนาตัวของไวรัส!

ยุงลายมักจะถูกดึงดูดจากพื้นที่ขนาดเล็กเพื่อการวางไข่และมีลักษณะการวางไข่ที่เป็นเอกลักษณ์ การวางไข่ของยุงลายจะวางหลายแห่ง โดยจะกระจายไปโดยรอบพื้นที่เพื่อเพิ่มความสำเร็จในการรอดชีวิตของลูกน้ำ

เวคโทธอร์ อินทูแคร์ มอสควิโต้ แทรป นำเอาพฤติกรรมตามธรรมชาติของยุงตัวเมียมาใช้ในการกระจายสารกำจัดยุงที่มีความเป็นพิษต่ำจากในกับดัก ให้ไปยังสถานที่แพร่พันธุ์อื่นๆที่อยู่โดยรอบบริเวณ แนวคิดนี้ เรียกว่า “autodissemination” ช่วยให้สามารถกำจัดลูกน้ำยุงทั้งหมดในพื้นที่โดยรอบกับดัก ก่อนที่พวกมันจะกลายเป็นยุงตัวเต็มวัยที่สามารถแพร่เชื้อโรคได้

เราใช้ประโยชน์จากยุงตัวเมียได้อย่างไร
เวคโทธอร์ อินทูแคร์ มอสควิโต้ แทรป ทำมาจากพลาสติกที่มีความคงทน ใช้บรรจุน้ำที่เราได้ใส่กลิ่นเข้าเพื่อดึงดูดให้ยุงลายเข้ามาเพื่อวางไข่ภายในกับดัก พวกมันจะเกาะพักที่ผ้าตาข่ายบริเวณใกล้ผิวน้ำ ผ้าตาข่ายถูกเคลือบบางๆด้วยสารที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลงและเชื้อราที่ใช้กำจัดแมลงตามธรรมชาติ เราใช้ประโยชน์จากข้อเท็จจริงที่ว่า ยุงลายจะวางไข่ในหลายพื้นที่

หลังจากที่ยุงสัมผัสสารออกฤทธิ์ทั้งสองตัวจากผ้าตาข่ายแล้วยุงที่บินออกจากกับดักไปวางไข่ที่อื่น ก็จะติดเชื้อจากเชื้อราและยังนำเอาสารยับยั้งการเจริญเติบโตที่ติดขาไปด้วย เมื่อยุงตัวนี้ไปยังแหล่งเพาะพันธุ์อื่น ยุงตัวนี้จะแพร่สารยับยั้งการเจริญเติบโตปนเปื้อนไปยังแหล่งเพาะพันธุ์อื่นๆโดยรอบกับดัก การแพร่กระจายแบบอัตโนมัติเป็นกระบวนการที่ทำให้แน่ใจได้ว่ายุงตัวนี้จะกำจัดลูกน้ำที่เกิดจากยุงตัวอื่นๆในแหล่งเพาะพันธุ์ขนาดเล็กและยากต่อการค้นหาได้

ยุงที่ติดเชื้อมักจะหยุดการกินเลือดและการเจริญเติบโตของไวรัสก็จะลดลง ทำให้สามารถป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่ออันตราย เช่น ไข้เลือดออก ยุงจะตายภายใน 2-3 วันโดยไม่มีการแพร่เชื้ออีก


ข้อมูลเพิ่มเติม:

โบรชัวร์ทางเทคนิค

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ฉลากผลิตภัณฑ์

วิดีโอ - การทำงานของเวคโทธอร์ อินทูแคร์

เราทุ่มเท ทีมงานมืออาชีพของเราพร้อมที่จะช่วยเหลือท่านในทุกๆ ด้านของธุรกิจ