โรเด๊นท์ธอร์ แร็ท แอนด์ เม๊าส์ แอทแทรคแท๊นท์

แรท เอ๊าท์ ส่งผลแบบทันทีต่อกิจกรรมของหนู

พิเศษเฉพาะจากเอ็นซิสเท็กส์, โรเด๊นท์ธอร์ แร็ท แอนด์ เม๊าส์ แอทแทรคแท๊นท์ นี้อยู่ได้ยาวนานเหยื่อมีโปรตีนสูงและหนูไม่สร้างความต้านทาน สารดึงดูดตัวนี้สามารถวางไว้ที่กับดักตีตาย กระดานกาว กล่องหนูพลาสติก หรือภายในกรงได้ โรเด๊นท์ธอร์ แร็ท แอนด์ เม๊าส์ แอทแทรคแท๊นท์ จะสมบูรณ์แบบมากเมื่อใช้ร่วมกับ โรเด๊นท์ธอร์ สแนป แทร็ป หรือ โรเด๊นท์ธอร์ ไว้ส์บ๊อกฉลาก

MSDS

เราทุ่มเท ทีมงานมืออาชีพของเราพร้อมที่จะช่วยเหลือท่านในทุกๆ ด้านของธุรกิจ