แมกนาธอร์TM แมกเนทิค ค้อคโรช เบท วิท แมกธาไนท์®

แมกนาธอร์ แมกเนทิค ค้อคโรช เบท วิท แมกธาไนท์ เป็นเหยื่อแบบแห้งชนิดผงที่เต็มไปด้วยการผสมผสานกลิ่นอาหารที่ดึงดูดและล่อใจให้แมลงสาบที่หาเหยื่อเดินเข้ามาในอาณาเขตการกำจัดของแมกนาธอร์ (MAGNATHOR Kill Zone) เมื่อพวกมันเข้ามาใกล้กับโซนกำจัดแมลงสาบแล้ว จะเหมือนกับถูกแม่เหล็กดูดจากอนุภาคของแมกนาธอร์กับโครงสร้างของพวกมันให้เข้าหากันซึ่งจะส่งผลให้มันตายในที่สุด ประโยชน์หลักของ แมกนาธอร์ เริ่มจากเป็นเหยื่อแบบแห้งชนิดผง สามารถเข้าไปยังส่วนลึกของรอยแตก รอยแยก รวมทั้งแหล่งหลบซ่อนอื่นๆของแมลงสาบ ดังนั้น แมกนาธอร์ จะสามารถเข้าไปยังพื้นที่ปกติที่เหยื่อตัวอื่นไม่สามารถเข้าไปได้

แมกนาธอร์ ใช้อำนาจแม่เหล็กแบบพาราแมกเนติค แมลงสาบจะใช้สนามแม่เหล็กโลกเป็นตัวช่วยในการหาทิศทางของพวกมันรวมทั้งการนำทางไปหาอาหาร การอพยพและการหาแหล่งหลบซ่อนของพวกมัน โครงสร้างภายนอกของแมลงสาบจะแสดงสถานะของประจุลบที่จะเข้าคู่กับสารพาราแมกเนติค ซึ่งดูเหมือนเป็นการเชื่อมโยงให้เข้ากับอนุภาคแม่เหล็กในร่างกายของพวกมัน แมกเนไทท์ (Magnetite) เป็นสารที่เกิดการดึงดูดอย่างแรงกับขั้วแม่เหล็ก สร้างสนามแม่เหล็กได้ด้วยตัวเอง คล้ายกับเข็มของเข็มทิศ ดังนั้น ไคตินของแมลงจะเป็นตัวแสดงอนุภาคของเฟอร์โรแมกเนติคที่เป็นประโยชน์ต่อ แมกนาธอร์ โดยผ่านการใช้สารประกอบที่เป็นองค์ประกอบของแมกธาไนท์® (MAGTHANITE®)

แมกนาธอร์ แมกเนติค ค้อคโรช เบท แสดงให้เห็นถึงความก้าวล้ำในการจัดการแมลงสาบที่เหนือกว่าไปอีกขั้น ด้วยการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่เห็นได้ชัดเจนข้อมูลเพิ่มเติม:

โบรชัวร์ของผลิตภัณฑ์

ฉลากกล่องผลิตภัณฑ์

ฉลากหลอดผลิตภัณฑ์

SDSเราทุ่มเท ทีมงานมืออาชีพของเราพร้อมที่จะช่วยเหลือท่านในทุกๆ ด้านของธุรกิจ