เลบี้ริ้นธ์ แม็กซ์

มาจากธรรมชาติ ไม่ผ่านการฟอกสี
ลดผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม
การกำจัดปลวกแบบตายถึงรัง!
ง่ายต่อการติดตั้ง ไม่ส่งกลิ่นรบกวน
อันตรายต่อปลวก แต่ค่าความเป็นพิษต่ำ จึงส่งผลกระทบต่อคุณและสัตว์เลี้ยงเพียงเล็กน้อย

ระบบเลบี้ริ้นธ์ ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการกำจัดปลวก โดยเฉพาะจุดที่กำลังโดนปลวกโจมตีอยู่

เลบี้ริ้นธ์ แม็กซ์ เป็นเหยื่อที่มีรสชาดที่ถูกปากของเหล่าปลวก ซึ่งจะทำให้ปลวกถูกล่อเข้าไปให้กิน

เลบี้ริ้นธ์ แม็กซ์ ทดแทนการกินไม้จากเฟอร์นิเจอร์ หรือบ้านของคุณ อีกทั้งปลวกงานจะขนเพื่อเอากลับเป็นอาหารให้เหล่าปลวกที่อยู่ภายในรัง ซึ่งจะทำให้ปลวกที่กินเหยื่อก็จะถูกกำจัดไปด้วยข้อมูลเพิ่มเติม:

โบรชัวร์ของผลิตภัณฑ์

ฉลากผลิตภัณฑ์

SDSเราทุ่มเท ทีมงานมืออาชีพของเราพร้อมที่จะช่วยเหลือท่านในทุกๆ ด้านของธุรกิจ