ฟูมิธอร์ เดลต้า อินเซ็คทิไซด์ สโมค เจเนอเรเตอร์

เทคโนโลยีการใช้ควันที่ก้าวออกมาจากการใช้งานรูปแบบเดิม
สำหรับกำจัดแมลงสาบและแมลงคลาน

    การกำจัดแมลงแบบจุดให้เกิดควันที่ก้าวออกมาจากกรอบเดิมด้วยเทคโนโลยีการกำจัดด้วยกระจายของควัน ออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งานและมีประสิทธิภาพเฉกเช่นเดียวกับการพ่นแบบยูแอลวี เครื่องพ่นหมอกควันและตัวจุดควันอื่นๆ

        ออกฤทธิ์เป็นวงกว้าง เห็นผลได้ด้วยเทคโนโลยีแบบควัน
        ง่ายต่อการจุด ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะที่มีราคาแพง
        ไม่ใช้ตัวทำละลาย ไม่ทำให้เกิดรอยด่างและไม่ทิ้งกลิ่นตกค้าง

ฟูมิธอร์ เดลต้า ใช้เดลทาเมทรินเป็นสารออกฤทธิ์เพียงตัวเดียว ที่ให้ผลการออกฤทธิ์ที่น่าพึงพอใจกว่าตัวจุดควันตัวอื่น ด้วยอัตราการใช้ในปริมาตรของห้องที่น้อยกว่า จึงช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสสารให้น้อยลงตามไปด้วย เดลทาเมทรินผ่านการทดสอบว่าส่งผลทางพิษวิทยาและสิ่งแวดล้อมเพียงเล็กน้อย

ฟูมิธอร์ เดลต้า เจเนอเรเตอร์ ถูกจุดเพื่อเติมเต็มอากาศด้วยเทคโนโลยีที่ยกระดับการทำงานของควัน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพียงเล็กน้อย ควันจะเป็นตัวส่งผ่านไปยังกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ยากแก่การเข้าถึง – ช่วยปกป้องที่พักอาศัยของคุณรวมทั้งยังลดผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมด้วยข้อมูลเพิ่มเติม:

โบรชัวร์ของผลิตภัณฑ์

ฉลากผลิตภัณฑ์

SDSเราทุ่มเท ทีมงานมืออาชีพของเราพร้อมที่จะช่วยเหลือท่านในทุกๆ ด้านของธุรกิจ