อีโคธอร์ แอคทีฟ เนเจอร์® โน มอร์ มอสควิโต้ ลาวี่

ทางเลือกใหม่ในการควบคุมยุง

อีโคธอร์ แอคทีฟ เนเจอร์® โน มอร์ มอสควิโต้ ลาวี่ ใช้สารประกอบของซิลิโคนเหลวชนิดพิเศษ (โพลิไดเมทิลไซลอกเซน 890 กรัม/ลิตร) สูตรที่ผ่านการคิดค้นอย่างชาญฉลาดเพื่อการนำไปใช้กับผิวหน้าของแหล่งน้ำ โดยจะกระจายไปทั่วทั้งผิวน้ำอย่างรวดเร็วด้วยกระบวนการนี้ทำให้เกิดฟิล์มบางๆ เคลือบไปทั่วผิวน้ำ ฟิล์มนี้ทำให้การควบคุมลูกน้ำมีประสิทธิภาพที่เห็นผลได้และไม่มีส่วนประกอบของสารเคมีอันตรายหรือกลไกการออกฤทธิ์ที่เป็นพิษ

อีโคธอร์ แอคทีฟ เนเจอร์® โน มอร์ มอสควิโต้ ลาวี่ เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับทดแทนการใช้สารสังเคราะห์และสารชีวภาพในการกำจัดแมลง สารควบคุมการเจริญเติบโตของแมลง หรือสารเคมีหรือสารชีวภาพอื่นๆ

การเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์บนผิวน้ำอาจเกิดได้จากลม กระแสน้ำหรือพืชน้ำ แต่โดยปกติทั่วไปแล้วผลิตภัณฑ์จะคงสภาพที่สามารถป้องกันยุงได้อย่างต่อเนื่องนานถึง 4 สัปดาห์

อีโคธอร์ แอคทีฟ เนเจอร์® โน มอร์ มอสควิโต้ ลาวี่ จะทำให้เกิดฟิล์มบางๆ เคลือบอยู่บนผิวน้ำ ส่งผลให้ลูกน้ำไม่สามารถหายใจได้รวมถึงส่งผลกระทบต่อวงจรชีวิตของยุงด้วย
ทั้งนั้นยังช่วยป้องกันไม่ให้ยุงตัวเมียมาวางไข่ที่บนผิวน้ำและป้องกันไปให้ตัวโม่งขึ้นมาหายใจบริเวณผิวน้ำและลอกคราบกลายไปเป็นตัวเต็มวัย แต่จะไม่มีผลกระทบอื่นใดกับยุงตัวเต็มวัยทั่วไปข้อมูลเพิ่มเติม:

โบรชัวร์ของผลิตภัณฑ์

ฉลากผลิตภัณฑ์

SDSเราทุ่มเท ทีมงานมืออาชีพของเราพร้อมที่จะช่วยเหลือท่านในทุกๆ ด้านของธุรกิจ