ดิพธอร์™ ดูโอ้ อินเซ็คทิไซด์

สำหรับงานสาธารณสุข

ออกฤทธิ์ ทำให้สลบและตายอย่างรวดเร็วทั้งแมลงบินและแมลงสาบ ดิพธอร์ ดูโอ้ ผสมได้ทั้งน้ำมันและน้ำที่เหมาะกับการใช้กำจัดแมลงที่เป็นพาหะนำโรค

ควบคุมทั้งแมลงบินและแมลงสาบได้ผลที่ชัดเจนกว่าแม้จะมีการทำซ้ำ สารออกฤทธิ์เป็นไพรีทรอยด์ที่มีประสิทธิภาพสูง หมายถึง มีอัตราการใช้ที่ต่ำและให้ผลที่น่าพึงพอใจ

    ข้อความบนฉลากมีอัตราส่วนที่สามารถยืดหยุ่นได้ ทำให้คุณเลือกใช้งานในส่วนที่เจือจางให้เหมาะสมกับอุปกรณ์และความต้องการใช้งานของคุณ

    ได้รับการอนุมัติให้ใช้งานได้ทั้งในบ้านและนอกบ้าน รอบๆ สถานที่ปิด โรงเก็บผลิตผลทางการเกษตร และอื่นๆข้อมูลเพิ่มเติม:

โบรชัวร์ของผลิตภัณฑ์

ฉลากผลิตภัณฑ์

SDSเราทุ่มเท ทีมงานมืออาชีพของเราพร้อมที่จะช่วยเหลือท่านในทุกๆ ด้านของธุรกิจ