แบล๊ททาธอร์ ค้อคโรช แทรป

แบล๊ททาธอร์ ค้อคโรช แทรป

สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดึงดูด, บ้านแมลงสาบแบบใช้แล้วทิ้งนี้สามารถวางได้ในหลายพื้นที่

แบล๊ททาธอร์ ค้อคโรช แทรป ใช้งานได้หลากหลาย แบล๊ททาธอร์ ค้อคโรช แทรป ขนาดใหญ่ใช้ในพื้นที่ที่มีการระบาดมากของแมลงสาบ และสามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนขนาดเล็กได้ เพื่อให้สามารถวางได้หลายตำแหน่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการใช้ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพในการทำบริการ

แบล๊ททาธอร์ ค้อคโรช แทรป มาพร้อมกับ 3 การออกแบบ คือ ฟีโรโมนคุณภาพสูง เหยื่อล่อพอเพียงสำหรับกับดักขนาดใหญ่ และขนาดเล็กทั้ง 3 ชิ้น

เหยื่อล่อ ที่ถูกเก็บไว้ในแพ็คที่ง่ายต่อการใช้งานและใหม่อยู่เสมอ เหยื่อล่อจะถูกวางในกับดักเพื่อจะดึงดูดแมลงสาบเข้ามา ซึ่งเหยื่อล่อจะมีอายุประมาณ 3 เดือน

เราทุ่มเท ทีมงานมืออาชีพของเราพร้อมที่จะช่วยเหลือท่านในทุกๆ ด้านของธุรกิจ