บอร่าธอร์™ แม็กซ์ พีที

บอร่าธอร์ แม็กซ์ พีที คือ การผสมไกลคอลบอเรตที่รักษาและปกป้องโครงสร้างของเนื้อไม้ต่อไปรวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากปลวก ไม่เพียงแค่ปกป้องเนื้อไม้เท่านั้น แต่ยังสร้างเขตป้องกันการเจาะเข้าสู่เนื้อไม้ของปลวกอีกด้วย ระบบที่ใช้งานได้แม้จะเป็นคอนกรีตก็ตาม

สารออกฤทธิ์ของ บอร่าธอร์ แม็กซ์ พีที เป็นอนุพันธุ์บอเรตที่ได้จากสารบอแร็กซ์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ บอเรตเป็นพิษต่อกระเพาะอาหารจึงนำมาใช้ควบคุมแมลงโดยจะเกิดการเป็นพิษเมื่อมีการกลืนกินเข้าไป เมื่อคุณปกป้องเนื้อไม้ด้วยสารที่มีองค์ประกอบของบอเรตที่มากพอ จะทำให้คุณสามารถควบคุมการทำลายเนื้อไม้ได้เกือบทุกชนิดจากปลวกได้

บอแร็กซ์เป็นสารอนินทรีย์ นั่นก็หมายความว่า สารก็จะไม่สลายแม้เวลาผ่านไปนาน ตราบเท่าที่เนื้อไม้ได้รับการปกป้องจากความชื้นที่เปลี่ยนตำแหน่งดังเช่นการไหลของน้ำ สารออกฤทธิ์บอเรตในผลิตภัณฑ์จะยังคงอยู่ทั้งภายนอกและภายในของเนื้อไม้แล้วจะยังคงป้องกันการโจมตีของปลวกตราบเท่าที่ผลิตภัณฑ์ยังคงสภาพอยู่

บอเรตเกิดขึ้นตามธรรมชาติและค่าความเป็นพิษต่ำในการใช้ปกป้องไม้ ซึ่งดีต่อคุณและดีต่อสิ่งแวดล้อม ในความเป็นจริง บอร่าธอร์ แม็กซ์ พีที เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการอาคารสีเขียว เมื่อปลวกกลืนกิน บอร่าธอร์ แม็กซ์ พีที พวกมันจะไม่สามารถสกัดสารอาหารออกจากเนื้อไม้ได้ และจะขาดอาหารตายข้อมูลเพิ่มเติม:

โบรชัวร์ของผลิตภัณฑ์

ฉลากผลิตภัณฑ์

SDSเราทุ่มเท ทีมงานมืออาชีพของเราพร้อมที่จะช่วยเหลือท่านในทุกๆ ด้านของธุรกิจ