ไบธอร์ ดูอ้อล แอ๊คชั่น อินเซ็คทีไซด์    
   

คลิกที่นี่ เพื่อดูภาพขยาย

ไบธอร์ ดูอ้อล แอ๊คชั่น อินเซ็คทีไซด์

ไบธอร์ ดูอ้อล แอ๊คชั่น เป็นการรวมการออกฤทธิที่มีประสิทธิภาพทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน สารออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันทั้งสองแบบ จึงเป็นวิธีการกำจัดแมลงที่ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งได้

เป็นสูตรโครงสร้างที่คิดขึ้นมาเป็นครั้งแรก โดยใช้เทคโนโลยี Blended Active Concentrate (BAC) โดยการนำสารออกฤทธิ์ทั้ง 2 ชนิดบดและผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน

โดยการใช้กระบวนการ BAC นี้ เอ็นซิสเท็กส์ได้สร้าง การลอบสังหารอย่างไร้ร่องรอย ตั้งแต่สูตรน้ำที่มีอนุภาคขนาดเล็ก ไร้กลิ่น และไม่เป็นสารไล่แมลง ซึ่งหมายถึง แมลงจะยังสัมผัสกับพื้นผิวที่มีการฉีดพ่นสารเคมีอยู่ พวกมันจะไม่รู้ตัวว่าได้รับสารเคมีเข้ามาแล้ว

โดยการใช้สารออกฤทธิ์ทั้งสองชนิดจากสารเคมีสองกลุ่ม นำมารวมกันเป็นหนึ่งเดียว จนเป็นสารเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกัน นั่นหมายความว่า ผลชอง ไบธอร์ ดูอ้อล แอ๊คชั่น มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้สารตัวเดียว ดังนั้น มืออาชีพในการกำจัดแมลงนั้นสามารถใช้เพื่อกำจัดแมลงที่ปราบได้ยากที่สุดได้

ไบธอร์ ดูอ้อล แอ๊คชั่น ได้ทำการขึ้นทะเบียนไว้ให้สามารถกำจัดแมลงได้หลายชนิด ทั้งในและนอกอาคาร มีการทดลองกับทางกรมวิยาศาสตร์การแพทย์, ICPMA, โรงยาบาล เวสต์มีด เกี่ยวกับตัวเรือด (Cimex lectularius Linnaeus) และกีฏวิทยาทางการแพทย์ประเทศไทย เกี่ยวกับตัวเรือดเขตร้อน (Cimex hemipterus Fabricius) แสดงให้เห็นแล้วว่า มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดตัวเรือดทั้งสองสายพันธุ์ รวมถึงสายพันธุ์ที่ทนต่อสารเคมีในกลุ่มไพรีทรอยด์อีกด้วย

อิมิดาโคลพริดเป็นสารกำจัดแมลงในกลุ่มนีโอนิโคตินอยด์ ซึ่งเป็นพิษต่อเซลประสาท มันทำงานเลียนแบบระบบการทำงานของสารสื่อประสาท, อะซิตีลโคลีน อะซิตีลโคลีนทำหน้าที่นำสัญญาณประสาทข้ามผ่านช่องว่างระหว่างเซลล์ประสาท ซึ่งเอนไซม์อะซิตีลโคลีนเอสเทอเรสทำหน้าที่สลายอะซิตีลโคลีน อย่างไรก็ตาม เอนไซม์อะซิตีลโคลีนเอสเทอเรส ไม่สามารถสลายอิมิดาโคลพริดได้ ทำให้เซลประสาทมีการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้มีการกระตุ้นประสาทมากเกินไป

ในทางตรงข้ามกับอิมาดาโคลพริด, ไบเฟนทรินเป็นสารกำจัดแมลงในกลุ่มไพรีทรอยด์ ซึ่งออกฤทธิ์เป็นพิษกับสายเส้นใยเซลล์ประสาท สายเส้นใยเซลล์ประสาทมีคุณสมบัติเป็นขั้วไฟฟ้าสัญญาณประสาทผ่านไปตามเซลล์ประสาทโดย ‘ช่อง’ โซเดียมและ โพแทสเซียม ไพรีทรอยด์ส่งผลต่อความเป็นขั้วของสายเส้นใยเซลล์ประสาทโดยเปิด ‘ช่องโซเดียม’ ค้างไว้ แมลงจึงชักกระตุก

ไม่เหมือนกับไพรีทรอยด์อื่นๆ ส่วนใหญ่ ไบเฟนทรินไม่มีกลุ่มอัลฟ่า-ไซยาโน ในโครงสร้างเคมี และเมื่อผสมผสานกับอิมิดาโคลพริด ทำให้สามารถใช้ปริมาณไบเฟนทรินน้อยลง หมายถึง ไบธอร์ ดูอ้อล แอ๊คชั่น ไม่เป็นสารไล่แมลง ทำให้มั่นใจได้ว่าแมลงจะสัมผัสกับพื้นผิวที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์นานขึ้นส่งผลให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ไพรีทรอยด์ที่มีกลุ่มแอลฟ่า-ไซยาโน* ซึ่งหมายถึง ไบธอร์ ดูอ้อล แอ๊คชั่น มีประสิทธิภาพมากกว่าแม้ในความเข้มข้นที่น้อยกว่า จึงเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เป็นลำดับข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์สำหรับเจ้าของบ้าน

ฉลาก

MSDS

วีดีโอโบรชัวร์ (HD)

วีดีโอโบรชัวร์ (SD)

   
         
      เราทุ่มเท ทีมงานมืออาชีพของเราพร้อมที่จะช่วยเหลือท่านในทุกๆ ด้านของธุรกิจ  
  PRIVACY POLICY